Změna, a co vy?

Jste připraveni na změnu?

Žijeme v době, která nemá v dějinách země precedens. Prostě nic takového se na zemi za její existence ještě neodehrávalo. Nikoli v tom, že se hroutily civilizace, ale v tom, že nyní poprvé máme jako lidstvo možnost tyto děje usměrňovat pro sebe prospěšným směrem. A to směrem ku zlatému věku lidstva. Děje se toho tolik, že není v silách jedince, aby toto podchytil. A vlastně to ani není třeba. Důležité je se soustředit na to co je nám milo. Za mne je to mír a láska. Je třeba býti tou karavanou na kterou psi štěkají, leč ona klidně kráčí dál.

Kolik asi lidských bytostí je schopno pozorovat nynější průběh změn našich životů v reálném čase a kolik z nich si uvědomuje, že až tyto změny proběhnou tak svět nebude ani zdaleka podoben tomu v čem sme až do nedávna živořili, protože o nějaké prožívání se nejednalo ani omylem. Pokud ste ovšem nebyli obdařeni darem prozření. Pak vém nemohla uniknout absurdita této tzv. „reality“ kde nic nebylo takové jak to vypadalo. Kde panovalo a zatím ještě panuje absolutní zmatení pojmů. Kde lež a podvod jsou pasovány na normu mezilidských vztahů a zabíjení a války představovány jako lidským bytostem vrozené genetické vybavení a s kterým prý nelze nic udělat. Nic není vzdálenější pravdě.

Já tvrdím, že to co ses v první půli života naučil je problém, kterého se, pokud se probudíš, budeš v druhé polovině svého života těžce zbavovat.

Až tyto změny proběhnou všechno bude jinak. Svým způsobem špatná zpráva je, že kdo se těmto změnám bude bránit, bude z této cesty odstraněn. Na čekání na jejich probuzení nezbývá totiž času. Za mne na zemi probíhá selekce. Tím, že nepoučitelní jsou vyřazováni z procesu a jak pozoruju tak lekce jsou čím dál drsnější. A pro některé bude ještě přituhovat. Nelze totiž vystavět nové na starých základech. Čímž chci říct, že tento systém jako celek, je nutno absolutně předělat a nebo zničit. S čímž jde nutně ruku v ruce změna myšlení lidstva jako celku. Bez ní to nepůjde. Ovšem začít musí každý sám u sebe aniž by čekal až začnou ti druzí. Bez toho to nepůjde.

Přeji všem včasné prozření a těším se na setkání v nových časech, které už tu svým způsobem jsou. Kdyby nebyly, nepsal bych to. ☺