Co jsme a čím jsme

Co jsme a čím jsme

Navzdory tomu co nám již dlouhá staletí, neřkuli tisíciletí vtloukají do mysli, nejsme to co nám jest tvrzeno. Nejsme hříšné nádoby, nejsme nehodní, nejsme červi v prachu země plazící se, nejsme stvoření odsouzená k podřízenosti. Jsme, i když to někomu bude znít divně, jsme boží jiskry. Jsme neoddělitelnou součástí boha, kvantového pole a já nevím jak to kdo nazývá a naším údělem, naší cestou je toto v sobě oběvit. Nikoli vytvořit, protože tímto jsme. Jen nám bylo odepřeno se s touto naší podstatou ztotožnit. Vzpomenout si na ni. Naše mysl, vnímání bylo dlouhá staletí zastřeno uměle vytvořenou mlhou mlhou povrchních nezbytností bez kterých si v dnešní době lidé nedokáží představit svůj život. A to i v případě, že je tyto povrchnosti trápí, nutí zabíjet jiné bytosti a i zabíjejí je samotné.

Žijeme ve vzácné době, která nám dává jedinečnou možnost nahlédnout za tuto mlhu lží a manipulací, i když ne všem je dáno toto uskutečnit a znovu objevit sebe sama. Objevit to, že nejsme oběti. Apokud ano, tak pouze sebe sama. Objevit, že jme to mi kdo tvoří svůj osud. Že jen mi máme tu moc utvářet svou realitu. NIC nám není dáno z vnějšku, vše je to naše dílo.

JSME TÍM ČEMU VĚŘÍME, ŽE JSME A ŽIJEME TAKOVÝ ŽIVOT VE KTERÝ VĚŘÍME.