Komu není rady

Není pomoci tomu kdo pomoc nechce

jen sobě sám pomoci může, bude li chtít.

Z mého pohledu se jasně ukazuje, že svět se rozděluje na několik úrovní podle toho čemu kdo věří. Čemu věnuje svou pozornost. Svůj svět si tvoříme tím na co upíráme pozornost, tím na co myslíme, v co věříme. V návaznosti na toto se k nám dostávají informace a je jen na každém z nás jakou část své pozornosti se rozhodne těmto informacím věnovat. Říká se tomu svobodná vůle. Všichni se rodíme se svobodnou vůlí, ale ne všichni jsme schopni ji vnímat. Natož užívat. Je před námi skryta za závojem lží a svodů, který nám tak brání kriticky myslet a u každé informace položit důraz na „proč a kdo“ tuto informaci podává. Nakonec, informace plynoucí z vnějšku jsou naprosto nepodstatné. Důležité jsou informace, které zříme ve svém nitru. Ty nás vedou, ty nám ukazují jak se zachovat. Nepramení však z mysli, ale ze srdce. Tomu je třeba naslouchat. Takže člověk, který je zahlcen a zaslepen informacemi zvenčí je natolik zhypnotizován, že jej ani nenapadne použít své „PROČ“ a jako náměsíčný je bude slepě následovat. Pokud takový člověk ani po dvou letech při dostatku, neřkuli nadbytku informací, nepochopí o co se v dnešní době jedná, je nejen marné, ale přímo nebezpečné mu něco vysvětlovat. On si již vybral stranu ke které patří. Nelze jej však odsuzovat, tak jako on odsuzuje jiné, protože ve své podstatě on neví co činí a čemu slouží. Zrovna tak jak to netuší ani ti, kteří tyto informace poskytují. A hlavně ani jedni ani druzí netuší, že ten který je vedl již nevede nikoho. Můžte mu říkat jak chcete satan, ďábel, zlo a nebo reptiliáni. Už na tom nezáleží, jejich doba skončila. Jen jejich lokajové, ti co informují, chtějí zachovat stav, protože se neskutečně bojí toho co příchází. Věku lásky, spravedlnosti a soudružnosti. Oni v takovém světě neumí žít a odejdou. Odejdou i s těmi kdo jim popřávají sluchu a věnují jim pozornost. Na spůsobu odchodu nezáleží, je neodvratný. Přesto ještě není pozdě pro ty kteří jen popřávali sluchu a pozornosti. Nikdy není pozdě a vše se dá napravit. Náprava sice bude strastiplná, ale je možná.

23.12.2021 helples