Vhledy

19.6.2021

To co jsem napsal níže má stálou platnost!

Leč po půl roce vidím mnohé, tenkrát neviděné. „INFORMACE“. Na povrch vyplouvají informace, které by se dříve na veřejnost nedostaly. To mne utvrzuje v tom, že to co se děje se děje pro to, aby sme se mohli my sami rozhodnout kam chceme směřovat, čím být a kým nebýt. Každý má možnost, aby uplatnil svou „SVOBODNOU VŮLI“ a rozhodl se zda převezme odpovědnost za svůj život do vlastních rukou a nebo tuto odevzdá a nechá se řídit viz: NEVYMĚNÍM DUŠI ZA SKLENĚNOU KULIČKU. Lidé by měli znát pozadí toho co se děje (přinejmenším) v naší republice, ale nikoho nelze nutit, aby si informace hledal. Na druhou stranu nikdo nikomu nemůže zakázat tyto informace šířit. Tady je jedna z důležitých, pro utvoření si názoru předevěím na politiky a politiku jako takovou.

______________________

14.12.2020

Dnešní vhled k dění.

Současné dění má nejméně jeden důležitý aspekt. Pominemeli to, že nám dává možnost nahlédnout

stav systému, jedná se z mého pohledu ( jednoho z mnoha ) o očistný a ozdravný proces. Stav

systému je vlastně hnisem prosáklá rána na těle sppolečnosti a bylo by chybou bránit hnisu, aby se

dostal na světlo i když se právě o toto určité skupiny čím dál urputněji snaží. Marně.

Pomozme těmto hnisům, aby byly spatřeny. Jen ať se vyhrnou z bolasvé rány společnosti a světa

na povrch, aby je bylo možno transformovat.

Přijmeme li tento pohled, bude pro nás daleko snazší projít tímto procesem aniž by nás negativně

ovlivnil. Naopak tímto přístupem budeme posíleni. Hnis musí z rány ven a jsme na to připraveni.

Teprve pak můžeme přejít k léčbě (transformaci).

Rodí se nový věk, což už snad většina pochopila a zrod většinou provází bolest. Záleží jen na nás

jak úporná bude. A vězte, že pokud se k tomuto zaujme správný postoj, pak nemusí být žádná.

helples

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *