Vhledy

14.12.2020

Dnešní vhled k dění.

Současné dění má nejméně jeden důležitý aspekt. Pominemeli to, že nám dává možnost nahlédnout

stav systému, jedná se z mého pohledu ( jednoho z mnoha ) o očistný a ozdravný proces. Stav

systému je vlastně hnisem prosáklá rána na těle sppolečnosti a bylo by chybou bránit hnisu, aby se

dostal na světlo i když se právě o toto určité skupiny čím dál urputněji snaží. Marně.

Pomozme těmto hnisům, aby byly spatřeny. Jen ať se vyhrnou z bolasvé rány společnosti a světa

na povrch, aby je bylo možno transformovat.

Přijmeme li tento pohled, bude pro nás daleko snazší projít tímto procesem aniž by nás negativně

ovlivnil. Naopak tímto přístupem budeme posíleni. Hnis musí z rány ven a jsme na to připraveni.

Teprve pak můžeme přejít k léčbě (transformaci).

Rodí se nový věk, což už snad většina pochopila a zrod většinou provází bolest. Záleží jen na nás

jak úporná bude. A vězte, že pokud se k tomuto zaujme správný postoj, pak nemusí být žádná.

helples