Dělení frekvencí :-)

Zachyť myšlemku 🙂 helples 28.10.2021

Na planetě Zemi se odehrává to co v dějinách nejen této planety, ale snad celého vesmíru nemá obdoby. Jedná se o vzestup lidského vědomí. O evoluci vědomí. Řekl bych,, že bylo dosaženo kritického množství negativních zkušeností a nadále již není třeba tyto zkušenosti zažívat. Každá vědomá bytost má možnost tyto zkušenosti prožívat nepřímo čerpaje z paměti kolektivmího vědomí kde jsou tyto uloženy. Akáša, kvantové pole etc etc. Je nám uvolněma cesta k vyším dimenzím bytí, kde hlavním prožitkem je bezpodmínečná láska, radost a štěstí. Ne všichni jsou však na tuto cestu připtaveni. Lidstvo se tudíž rozděluje do minimálně tří skupin podle dimenzionálních frekvencí. 3,4 a5. Jejich spolužití se postupem času stane nemyslitelným a oddělí se od sebe. Nebudou frekvenčně sladěni. Je to jako s tóny. Máme notovou stupnici: c d e f g a h do teď sme vibrovali v e tónině. V současnosti se však od sebe lidé vibračně oddělují. Někteří zůstavají v e tónu jiní zvýšili své vibrace na f a další již vibrují v géčku. Je jasné, že spolu nesouzní Odtud z části pochází ten nesoulad mezi lidmi. A bude se prohlubovat do té míry až dojde k oddělení.Jakým způsobem to proběhne nevím. I když nějaké náznaky se dají dohledat. Kdo chce pravdu znát ten si ji najde. Pro ty, kteří ztrácejí naději v budoucnost bych doporučil, aby přestali sladovat hromadná meinstreamová média (tv,rozhlas, tisk), které jsou v rukou těch, kteří se domnívají, že nám vládnou. (už nee 🙂 )

A poohlédnout se jinde. Pokud chtějí čerpat z názorů a pohledů jiných lidí. Některá jsou paranoidní, některá doslova smrdí a většina z nich šíří opět jen strach a podněcuje k nenávisti. Já se snažím tyto věci sledovat jakopouhý pozorovatel. Jakok bych se díval na film a z tohoto úohledu mi jako celkem zajímavý film přijde tato stránka: http://knihya.cz/aktuality-z-28-10/ Každý si však musí vybrat sám. Ono totiž vůbec nezáleží na tom co se odehrává kolem nás, ale je nesmírně důležité co se odehrává v nás. Ten problém, pokud nějaký je, jsme totiž mi.