Vítej a

Buď vděčný za vše co ti život dal a s láskou lásku dávej druhým dál

Světské zákony jsou pro ty, kteří nenaslouchají svému srdci a tudíš neznají univerzální zákon lásky.

Dávám dohromady a zušlechťuji to co co vnímám a co a jak cítím.

Jak vidno přemíra nekontrolovaného myšlení mívá fatální následky.

Jsem to já

Dospěl sem k poznání, že v celém našem vesmíru existuje jen jediná bytost, která má tu moc ovlivnit mé zdraví.

A je jisté, že to není žádný dnešní mastičkář a už vůbec ne nějaký politik. Jen JÁ a nikdo a nic jiného tu moc nemá.

A to jak v pozitivním tak i negativním směru.

MARAST

Přetvářka, lež, podvod i krádež a faleš
toť důsledek i příčina marastu i chaosu našeho bytí.
Chceme li z bahna tohoto se dostati, pak nemáme zbití,
než od základu změnit způsob našeho myšlení i žití.

———————————————

Realita obsahuje velké množství hladin a nebo chceme li levlů, ve kterých se může náš život projevovat a záleží jen na nás, kterou ůroveň si vybereme.To, ale předpokládá, že si uvědomíme tu možnost tohoto výběru. Také se tomu říká svobodná vůle. ŽIVOT JE OTÁZKA VOLBY AŤ SI TO UVĚDOMUJETE A NEBO NE. Pokud si to neuvědomujete, nedá se mluvit o svobodné vůli. Něco vás životem doslova vleče. Komu se podaří odhalit to co ho vleče, ten je blízko možnosti volby. MYSLÍTE, že víte co vás vleče? 🖖 žijme dlouze a blaze 😉

————————————————

  Velí li ego, zaměřuje se na řešení následků a ignoruje příčiny. Vůbec mu nedochází, že každý následek je v základu jen další příčina ze které vzejde opět následná příčina. Budeme li, jak to dělá ego, řešit jen následky bez toho aniž by sme si uvědomili, že tímto řešením zavdáváme příčinu k dalším následným příčinám, nikdy nás nenapadne zaměřit se místo na následek na příčinu.  Opáčíte, že to nejde. Jde a je to vlastně jednoduché. Relativně, čili jak pro koho. Chce to jen jedno, změnit úhel pohledu a uuvědomit si, že to jak se postavíme k dané následné příčině bude určovat tu další následnou příčinu. 

   A teď jednodušeji: půjdeme li na věc s kladivem, následkem bude zas jen kladivo, jen o něco větší. Půjdeme li na věc s pohlazením, důsledkem bude pohlazení, jen o něco něžnější. Jedno české přísloví říká: Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá. Máme to před očima celý život a přesto a nebo snad právě proto to zcela ignorujeme.  

  Dalo by se to rozvádět do nekonečna, ale nemělo by to smysl. Kdo se už naučil dívat a poslouchat, ten vidí a slyší. No a ten zbytek si holt ještě musí počkat a mezitím ty vnímavé může považovat za hlupáky. Což mu bude dodávat pocit převahy. Falešný pocit.