Slunovrat 21.12.2020

Tohle stojí za přečtení….

Tento článek napsal RICARDO OVIE. Kartu, kterou vidíte v grafu, je karta z 15. 11. 2025 a já ji zobrazuji, abyste viděli, kam jdeme.Podívejte se (ti, kteří znají astrologii) na úžasné a skvělé aspekty, které vytvoří tuto „zelenou Davidovu hvězdu“, bezpochyby nejlepší okamžik pro lidstvo.Pojďme si ale trochu projít současné astrologické aspekty, abychom dali věci do souvislostí: Žijeme nejtemnější okamžiky, energie v tomto roce 2020 je velmi nízká astrální, nacházíme se na dně studny.Grafy, na nichž je založena světová astrologie, ukazují pokles energie (nedostatek harmonie mezi pomalými planetami), který začal od roku 2000 až do 2020.Všichni astrologové obecně se shodli, že rok 2020 bude katastrofickým rokem.Předpovídala to astroložka Liz Greene v 70. letech a také astrolog Vicente Cassanya v roce 89.A to díky Velké vesmírné mutaci, která začala v lednu tohoto roku, jak jsem již několikrát zmínil. Ale je to tak, že 21. prosince 2020 trojitá konjunkce Saturna Jupitera a Pluta nazývaná velká kosmická mutace otevře nový cyklus trvající 200 let, kdy planety mění element a přechází z pozemského prvku Kozoroha do vzdušného elementu Vodnáře.Proslulá změna paradigmatu s sebou nese nezbytný tlak, aby mohl započít očekávaný věk Vodnáře, který bude trvat 2150 let.Věk materialismu končí.Začalo to kolem roku 1802 průmyslovou revolucí a dodnes trvající materialistickou dobou, kdy se do centra pozornosti dostal kult těla, ekonomické moci, politiky a kontroly. Zažíváme definitivní pád systému, Kozoroh ve světě Astrologie představuje systém, kontrolu a autoritářství ze strany státu vůči lidstvu.To, co přijde od roku 2021, bude opak.Viditelná síla (Saturn) změní astrologického vládce.Přesune se z rukou jeho vládců do rukou lidstva, k tomu dojde v prosinci se vstupem Saturna do Vodnáře a přinese bezprecedentní změnu hodnot.Přestaneme stavět budovy a začneme vytvářet nová paradigmata z roviny revolučních myšlenek a vynálezů.Technologický a vědecký pokrok bude sloužit lidstvu, protože Vodnář je humanistické znamení, kde převládají hodnoty svobody, rovnosti, solidarity a bratrství.Nejvýraznější změny budou v polovině ledna 2021, kdy Uran (velký budík) se otočí do přímého směru (nyní spí, je retrográdní).Tento konkrétní měsíc bude začátkem velké revoluce a probuzení kritického množství bytostíOd roku 2021 do roku 2025 zaznamenáme velmi důležitý nárůst energie a víte co ještě? Už žádné napjaté aspekty velkých Titánů po dobu 30 let!!Je to tím, že vesmír vždy vše kompenzuje a všechny tyto napjaté aspekty, které zažíváme, když začíná nová éra, postupně přejdou v harmonické aspekty!Nemohu si pomoct, ale cítím radost, a jsem tak šťastný, že prožívám tento důležitý bod obratu v historii lidstva.Tak moc, že už chci, aby to byl rok 2025.Co se stane v roce 2025, nevíme přesně, ale jistě to bude něco velmi dobrého.V tichosti vytvářím své spekulace a vyhrazuji si je, ale může se stát cokoli, protože Vodnář je znamením PŘEKVAPENÍ a se všemi těmito harmonickými aspekty to budou jistě překvapení velmi příjemná.Neskládejte tedy ruce do klína, protože od 21. prosince tohoto roku začíná vzestupná křivka směrem k 5. dimenzi.Děkuji, děkuji, děkuji.láska je…

Ano láska je to nejdůležitější. Také děkuji děkuji děkuji

helples